Π. Π Οικονόμος
Αλφαβητάριο. Τεύχος Δεύτερον. Αναγνωσματάριον. Προς χρήσιν των μαθητών της Α' Τάξεως των Δημοτικών Σχολείων
[1915]