Π. Π Οικονόμος
Ελληνικόν Αλφαβητάριον. Τεύχος Πρώτον
[1916]