Αλέξανδρος Γ. Μακρυναίος
Αλφαβητάριον Προπαρασκευαστικόν της Λογικής Αναγνώσεως τεύχος δεύτερον προς χρήσιν των μαθητών της Α΄ τάξεως των Δημοτικών Σχολείων
[1915, 2nd edition]