Δημ. Ν. Γιαννιάς
Η Καινή Διαθήκη Θρησκευτικά για την Τετάρτη Τάξη Δημοτικού
[1946]