Σπυρίδων Ράλλης, Ανδρέας Τοξόπουλος, Αδαμ. Τοξόπουλος
Εκκλησιαστική ιστορία για την Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου
[1952]