Κλέωπας Α. Μιχαηλίδης
Ιερά Ιστορία της Καινής Διαθήκης. Προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων αμφότερων των φύλων
[1925]