Σωτ. Γ. Κουντουριώτης
Ιερά Ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης. Δια την Τρίτην Τάξιν
[1951]