Χ. Δημητρακόπουλος
Τα Θρησκευτικά του Δημοτικού. Καινή Διαθήκη Δ΄ Τάξη
[194]