Ιωάννης Γιαννέλης
Παλαιά Διαθήκη τάξις Γ' των Δημοτικών Σχολείων και Α' έτος συνδιδασκαλίας