Α Μπάμπαλης
Ιερά Ιστορία της Καινής Διαθήκης για την Δ΄ Τάξη Δημοτικού