Ηλίας Χ. Γοντζές
Φυσική Πειραματική. Τεύχος Α΄ . Ανώτερες Τάξεις των πλήρων Δημοτικών Σχολείων
[1920]