Ε. Χατζηγιάννης, Σ. Αλοΐζος
Φυσική πειραματική ΣΤ΄ Δημοτικού
[1933]