Δ. Δημητράκος
Γεωγραφία για την έκτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου
[1933]