Αλκίνοος Μάζης, Ιωάννης Γ. Δρίβας
Φυσική και χημεία δια την Ε΄ τάξιν του Δημοτικού Σχολείου
[1955]