Ευριπίδης Παπαϊωάννου, Μιχαήλ Ε. Παπαϊωάννου
Σχολικόν λεξιλόγιον βοήθημα διδασκάλων και μαθητών των ανωτέρων τάξεων του Δημοτικού δια την διδασκαλίαν του γλωσσικού μαθήματος