Θ. Κ. Τρουπής
Τετράδιον Νέων Ελληνικών δια τους μαθητάς των τριών Ανωτέρων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου
[1972, 3rd edition]