Λάζαρος Γαβαλάς, Δημ Κλείδας
Γραμματική Καθαρευούσης δια τας ανωτέρας τάξεις των Δημοτικών Σχολείων
[1950]