Α. Πάτση, Ι. Πλέσσας
Γραμματική της καθαρευούσης
[1947]