Δημ. Κλείδας, Λάζ. Γαβαλάς
Η Γραμματική της Δημοτικής για όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου
[1949, 1st edition]