Ελ. Ανάστου-Χαραλαμποπούλου
Γραμματική της απλής καθαρευούσης Ε' και ΣΤ΄ Δημοτικού
[1950]