Ν. Παπασπύρου
Η Φυσική ιστορία. Το σπίτι-η αυλή-ο κήπος. Τάξη Τρίτη
[1946, 6th edition]