Μιχ. Παπαμαύρος
Ο προστάτης του σπιτιού αναγνωστικό Γ' Δημοτικού