Ιωάννης Θ. Αμοργινός
Ζωολογία τεύχος Α΄ περιέχον την ύλην της Γ΄ και Δ΄ τάξεως των Δημοτικών Σχολείων κατά το τελευταίον επίσημον αναλυτικόν πρόγραμμα
[1925]