Ευθ. Γούβαλης, Ν. Οικονόμου, Τ. Καπώνης
Αριθμητική – Γεωμετρία για την τρίτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου
[1960]