Δημ. Νικολάου
Φυσική πειραματική δια την Ε΄ τάξιν του Δημοτικού Σχολείου
[1935, 1st edition]