Νικόλαος Μεταξάς
Γεωγραφία φυσική και πολιτική της Παλαιάς και της Νέας Ελλάδος δια την Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξιν των πλήρων και κοινών Δημοτικών Σχολείων αμφοτέρων των φύλων (τεύχος Α΄ )
[1915, 7th edition]