Νικ. Μεταξάς
Γεωγραφία Φυσική και Πολιτική τεύχος Γ΄ προς χρήσιν των μαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεως των πλήρων Δημοτικών Σχολείων αμφότερων των φύλων
[1916, 8th edition]