Ιωάννης Χρυσάφης
Η Σωματική Αγωγή των Μαθητών των Σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως. Οδηγός του Διδασκάλου
[1931, 3rd edition]