Γεώργιος Χατζηκυριάκος
Φυσική (εμπορική) προς χρήσιν των εμπορικών και πρακτικών σχολών τεύχος Β΄
[1929]