Πύρρος Παπαδημητρίου
Φυσική Α΄ Τεχνικού και Επαγγελματικού Λυκείου
[1978]