Δημ. Η. Κυριακόπουλος
Μαθήματα Φυσικής Ιστορίας. Φυτολογία και Ορυκτολογία. Προς χρήσιν πασών των τάξεων των Δημοτικών Σχολείων
[1924, 2nd edition]