Δημ. Η. Κυριακόπουλος
Μαθήματα φυσικής ιστορίας ήτοι ζωολογία και ανθρωπολογία προς χρήσιν πασών των τάξεων των Δημοτικών Σχολείων αμφοτέρων των φύλων
[1925, 2nd edition]