Παναγιώτης Γ. Τσιλήθρας
Στοιχειώδη Μαθήματα Φυσικής Ιστορίας προς χρήσιν των μαθητών και μαθητριών της Α ́ τάξεως των Γυμνασίων και ΗμιΓυμνασίων
[1930, 5th edition]