Παναγιώτης Γ. Τσιλήθρας
Στοιχειώδη μαθήματα φυσικής ιστορίας βιβλίον πρώτον προς χρήσιν των μαθητών και μαθητριών της Α΄ τάξεως των Ελληνικών Σχολείων
[1925, 3rd edition]