Παναγιώτης Γ. Τσιλήθρας
Στοιχειώδη Μαθήματα Φυσικής Ιστορίας. Προς χρήσιν μαθητών και μαθητριών της Β΄ Τάξεως των Ελληνικών Σχολείων
[1923, 2nd edition]