Μανόλης Τριανταφυλλίδης
Νεοελληνική Γραμματική (Αναπροσαρμογή της Νεοελληνικής Γραμματικής του Μανόλη Τριανταφυλλίδη
[1981, 6th edition]