Βαρουχάκης, Λ. Αδαμόπουλος, Ν. Αλεξανδρής, Δ.Α. Παπακωνσταντίνου, Α. Παπαμικρούλης
Στοιχεία Φυσικής δια την Β' τάξιν των Εξαταξίων Εμπορικών Σχολών
[1935]