Παναγιώτης Τσιλήθρας
Στοιχεία Φυτολογίας και Ζωολογίας δια την Β΄ τάξιν των Γυμνασίων και την Α΄ τάξιν των Αστικών Σχολείων
[1943]