Στέλιος Σπεράντσας
Στοιχεία Γενικής Βιολογίας Γ΄ Γυμνασίου
[1970, 10th edition]