Στέλιος Σπεράντσας
Στοιχεία Γενικής Βιολογίας Γ΄ Γυμνασίου
[1967, 7th edition]