Ι. Αργύρης, Α. Κάβουρας
Ανθρωπολογία Β' Γυμνασίου
[1981, 1st edition]