Πέτρος Γ. Βότσης, Μαρία Τσώνου-Πολάτου
Βοτανική – Ζωολογία Α' Γυμνασίου
[1980, 5th edition]