Παναγιώτης Γ. Τσιλήθρας
Εγχειρίδιον Ζωολογίας Α' Γυμνασίου
[1971, 14th edition]