Λεωνίδας Λιώκης
Στοιχεία ανόργανου χημείας Δ΄ και Ε΄ Γυμνασίου
[1969, 8th edition]