Θ. Φράσσαρης, Π. Δρούκα-Λιαπάτη
Χημεία Γ' Γυμνασίου
[1981, 1st edition]