Θ. Φράσσαρης, Π. Δρούκα-Λιαπάτη
Χημεία Β΄ Γυμνασίου
[1982, 2nd edition]