Κων. Σαμιωτάκης
Στοιχεία Φυσικής και Χημείας. Δια την Τρίτη Τάξιν των Ελληνικών Σχολείων και των αντίστοιχων τάξιν των λοιπών Σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης
[1928, 7th edition]