Διον. Π. Λεονταρίτης
Στοιχεία φυσικής δια την ΣΤ΄ τάξιν των Γυμνασίων παλαιού τύπου
[1947]