Διον. Π. Λεονταρίτης
Στοιχεία Φυσικής και Χημείας δια την Α' τάξιν των Γυμνασίων
[1948]