Διον. Π. Λεονταρίτης
Στοιχεία φυσικής και χημείας δια την Α΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1947]